Powrót do serwisu figurki.org Forum Figurki.org

Luty 24, 2020, 03:01:19 *
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Aktualności:
 
  Strona główna Pomoc Szukaj Kalendarz Zaloguj się Rejestracja  
  Pokaż wiadomości
Strony: [1] 2 3 ... 10
1  OGÓLNIE / Wydarzenia, wystawy, ważne daty / 22-23 października 2016: 1. Międzynarodowy Przegląd Modelarski Bielsko-Biała : Czerwiec 21, 2016, 10:52:31
2  OGÓLNIE / Wydarzenia, wystawy, ważne daty / XXVI Konkursu Modeli Kartonowych i Plastikowych- Śrubka 2015 : Luty 25, 2015, 12:20:56
Regulamin.
1. Organizatorem konkursu jest Klub Śrubka, Żywiec, ul. Grunwaldzka 13, Koło Pasjonatów Modelarstwa oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Prowincja”
tel. 033 - 475 – 07 - 93.

2. Celem   konkursu   jest  popularyzacja modelarstwa, zainteresowań technicznych i historycznych wśród dzieci i młodzieży, promowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu, promowanie Ziemi Żywieckiej jako przyjaznej dla bractwa modelarskiego.

3. Konkurs odbędzie się: 27 – 28 - 29.03.2015 r. wg niżej
przedstawionego harmonogramu :

- przyjmowanie modeli :  27.03.2015 r – godz. 1600 – 2000.
                                      28.03.2015 r – godz.   800 – 1200    (modelarze z poza powiatu żywieckiego).
- wystawa modeli :        28.03.2015 r – godz. 1200 – 1400,
                                       29.03.2015 r – godz. 1000 – 1400,

- giełda modelarska :      28.03.2015 r – godz.   800 – 1400,
                                      29.03.2015 r – godz. 1000 – 1400,

- ocena modeli :              28.03.2015 r – od godz. 1400,
- wydawanie modeli :      29.03.2015 r – godz. 1400 – 1430 - plastiki,
                                                           godz. 1430 – 1500 - kartony,
- uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów : 29.03.2015 r – godz. 1500.
                                                   
 4.    Konkurs   ma  charakter  otwarty,   mogą  w   nim  uczestniczyć   modelarze
indywidualni,  kluby  i  modelarnie;  liczba  i  wiek  uczestników  nie  są
         ograniczone.

5.   Przewiduje się podział na grupy wiekowe:
   M - młodzik do 12 lat (urodzeni w roku 2003 i później),
   J - junior 13 - 19 lat (urodzeni w latach 1996 - 2002),
   S - senior, powyżej 20 lat  (urodzenie do 1995 r.).

6.     Do konkursu przyjmowane będą tylko modele kartonowe i plastikowe wykonane własnoręcznie  przez  modelarzy.  W  przypadku wątpliwości co do autorstwa zgłoszonego  modelu,  organizatorzy  przewidują  przeprowadzenie  rozmowy wyjaśniającej  z  zawodnikiem,  a w przypadku jego nieobecności zastrzegają sobie prawo dyskwalifikacji modelu.

7.    W  konkursie  nie  mogą  brać  udziału  modele,  które  zdobyły  miejsca  I - III
w poprzednich edycjach konkursów modelarskich "Śrubki".

8.    Każdy  z  uczestników  może  zgłosić   dowolną   liczbę   modeli.   W   klasyfikacji będzie  uwzględniony  najlepszy  model  jednego  uczestnika  w  danej  klasie.

9.    Ocena zgłoszonych do konkursu w poszczególnych grupach rodzajowych modeli,
nastąpi tylko w przypadku zgłoszenia minimum trzech modeli będących własnością różnych modelarzy. W  przypadku braku  wymaganej   ilości  modeli,   sędziowie   mają   prawo  łączenia   grup wiekowych (lecz tylko młodszej do starszej) lub klas modeli.

10.Zgłoszenie  do  konkursu  modele  oceniają  komisje konkursowe powołane przez organizatorów . Komisje przy ocenie  biorą pod uwagę estetykę i dokładność wykonania modeli uwzględniając wiek uczestników. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu. Dokumentacja prezentowanych modeli nie jest wymagana.

11.   Od każdego uczestnika pobierana będzie opłata startowa w wysokości:
      - młodzik   -   2.00 zł,
      - junior      -   5,00 zł,
      - senior      - 10,00 zł.

12.   Dla  najlepszych  modelarzy  w  grupie  młodzików  zostaną  przyznane nagrody rzeczowe  i  dyplomy,  w  grupach  juniorów  i  seniorów  dyplomy  i  medale. Komisja   sędziowska  zastrzega  sobie  prawo  do  przyznania  dodatkowych wyróżnień w poszczególnych klasach i grupach wiekowych.

13.  Organizatorzy przewidują nagrody specjalne.
   
14.  Uczestnicy  przyjeżdżają   na   koszt   własny,   istnieje   możliwość   odpłatnego zakwaterowania, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby organizatorom, minimum 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.

15    Wyróżnieni  uczestnicy  konkursu,  nieobecni  w  czasie  oficjalnego  ogłoszenia wyników,  zobowiązani są do osobistego odbioru nagród  i dyplomów z Klubu „śrubka”,  w okresie  1 miesiąca po  zakończeniu  imprezy  (19.05 2015 r.). Organizatorzy nie przewidują wysyłki nagród i dyplomów.

16.  W trakcie konkursu będzie zorganizowana giełda modelarska Ze względu na fakt, że liczba stoisk giełdy jest ograniczona organizatorzy proszą o wcześniejsze zgłaszanie organizatorom uczestnictwa w giełdzie w celu zabezpieczenia lokalizacji stoisk.

17.   Interpretacje zapisów regulaminu należy wyłącznie do organizatorów i jest ostateczna.

Program godzinowy konkursu modeli „śrubka 2015” ( 27 – 28 - 29.03.2015 r.  )

 - piątek  27.03.2015 r.  w   godz.16.00 - 20.00 - przyjmowanie modeli,
 - sobota 28.03.2015 r. w     godz.  8.00 - 12.00 -  przyjmowanie modeli modelarzy  z poza powiatu żywieckiego,
                                                           -  giełda modelarska,
                                     w godz.  12.00 -14.00 - wystawa modeli, giełda modelarska,
                                                           14.00 - odprawa sędziów i ocena modeli,
- niedziela 29.03.2015 r. w godz. 10.00 - 14.00 - wystawa modeli, giełda modelarska,
                             14.00 - 14.30 - wydawanie modeli plastikowych,
                                            14.30 - 15.00 - wydawanie modeli kartonowych,
                                            15.00 - ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i zakończenie  konkursu.Podział na klasy:

a. modele plastikowe
P S1    - samoloty tłokowe, skala 1 : 72 i mniejsze                                    - młodzik/junior/senior
P S2    - samoloty tłokowe, skala 1 : 48 i większe                                      - młodzik/junior/senior
P S3    - samoloty odrzutowe, skala 1 :72 i mniejsze                                 - młodzik/junior/senior
P S4    - samoloty odrzutowe, skala 1 : 48 i większe                                  - młodzik/junior/senior
P S5    - szybowce – bez podziału na skalę                                               - młodzik/junior/senior
P H1    - helikoptery, skala 1:72 i mniejsze                                                - młodzik/junior/senior
P H2    - helikoptery, skala 1:48 i większe                                                  - młodzik/junior/senior
P OM  - okręty i statki motorowe - bez podziału na skale                          - młodzik/junior/senior
P Ż      - żaglowce - bez podziału na skale                                                 - młodzik/junior/senior
P Pw1 - pojazdy wojskowe kołowe, skala 1:72 - 1:48                                - młodzik/junior/senior
P Pw2 - pojazdy wojskowe kołowe, skala 1:35, - 1:16                               - młodzik/junior/senior
P Pw3 – pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:72 – 1:48                                - młodzik/junior/senior
P Pw4 – pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:35 – 1:16                                - młodzik/junior/senior
P So1   - samochody osobowe – 1:43 i mniejsze                                      - młodzik/junior/senior
P So2  - samochody osobowe  - 1:32 i większe                                         - młodzik/junior/senior
P Sc   - samochody ciężarowe cywilne - bez podziału na skale                - młodzik/junior/senior
P M    - motocykle - bez podziału na skale                                                - młodzik/junior/senior
P D1   - dioramy lądowe - bez podziału na skale                                       - młodzik/junior/senior
P D2   - dioramy lotnicze - bez podziału na skale                                      - młodzik/junior/senior
P F1   - figury, skala 1:9 - 1:16                                                                   - młodzik/junior/senior
P F2    - figury, skala 1:35 - 1:72                                                                - młodzik/junior/senior
PPp     - popiersia                                                                                       - młodzik/junior/senior 
P PK   - pojazdy i figury „kosmiczne” – bez podziału na skale                   - młodzik/junior/senior
P PSZ –  pojazdy szynowe - kolejnictwo                                                    - młodzik/junior/senior
P AR   - artyleria – bez podziału na skalę                                                   - młodzik/junior/senior

b. modele kartonowe
K S1    - samoloty tłokowe jednosilnikowe                                               - młodzik/junior/senior
K S2    - samoloty tłokowe wielosilnikowe                                                - młodzik/junior/senior
K S3    - samoloty odrzutowe                                                                   - młodzik/junior/senior
K H      - helikoptery                                                                                  - młodzik/junior/senior                     
K OM  - okręty i statki motorowe                                                              - młodzik/junior/senior
K Ż      - żaglowce                                                                                    - młodzik/junior/senior
K Pk    - pojazdy wojskowe kołowe                                                          - młodzik/junior/senior
K Pg    - pojazdy wojskowe gąsienicowe                                                 - młodzik/junior/senior
K Pc    - pojazdy cywilne                                                                          - młodzik/junior/senior
K F      - figury                                                                                          - młodzik/junior/senior
KPp    - popiersia                                                                                    - młodzik/junior/senior
K B     - budowle                                                                                       - młodzik/junior/senior
KK   - pojazdy i figury „kosmiczne”                                                           - młodzik/junior/senior
KPSZ –  pojazdy szynowe -  kolejnictwo                                                  - młodzik/junior/senior

Informacje bieżące, karty zgłoszeń modeli (do pobrania) korespondencja i  zapytania:
http://www.srubka.zywiec.org.pl/
http://www.facebook.com/KonkursModeliKartonowychIPlastikowychsrubka
 e-mail: srubka13@onet.pl;    gg 20057082
telefon 33 - 475 - 07 – 93

Link do elektronicznego formularza zgłaszania modeli do konkursu: http://www.prowincja.org.pl/zgloszenie-na-xxvi-konkurs-modeli.html
3  Figurki / Inspekcja pudełka czyli mówiąc po polsku: Inbox'y / M-Model - Officer of Polish Lancers, Duchy of Warsaw 1812 - (90004) - 90mm : Czerwiec 15, 2014, 01:12:13
Mam prośbę do Szanownych Kolegów i Koleżanek. Czy i w jakim stopniu mogę się sugerować malowaniem tej figurki, przedstawionej na pudełku?. Oraz czy rzeźba figurki (detale umundurowania), są w mirę prawidłowe?.
4  Figurki / Galerie i Warsztat / Guadalcanal 1942r. : Maj 27, 2013, 11:40:59
Witam.
Po przerwie, chciałbym przedstawić Wam małą dioramę do oceny.


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us

Pozdrawiam.
5  OGÓLNIE / Wydarzenia, wystawy, ważne daty / Śrubka 2012 - Żywiec : Grudzień 30, 2011, 09:04:46
Regulamin
XXIII Konkursu Modeli Kartonowych i Plastikowych
XI Mistrzostwa Powiatu Żywieckiego
Śrubka 2012


1. Organizatorem konkursu jest Klub śrubka, Żywiec, ul. Grunwaldzka 13,
Koło Pasjonatów Modelarstwa oraz Stowarzyszenie Kulturalne „prowincja”
tel. 033 - 475 – 07 - 93.

2. Celem konkursu jest popularyzacja modelarstwa, zainteresowań technicznych
i historycznych wśród dzieci i młodzieży, promowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu, promowanie Ziemi Żywieckiej jako przyjaznej dla bractwa modelarskiego.
3. Konkurs odbędzie się: 20 - 21 - 22.04.2012 r. wg niżej
przedstawionego harmonogramu :
- przyjmowanie modeli :20.04.2012 r – godz. 16.00 – 20.00.
21.04.2012 r – godz. 8.00 – 12.00 (modelarze z poza
powiatu żywieckiego).

- wystawa modeli : 21.04.2012 r – godz. 12.00 – 14.00,
22.04.2011 r – godz. 10.00 – 14.00,

- giełda modelarska : 21.04.2012 r – godz. 8.00 – 14.00,
22.04.2012 r – godz. 10.00 – 14.00,

- ocena modeli : 21.04.2012 r – od godz. 1400,
- wydawanie modeli : 22.04.2012 r – godz. 14.00 – 14.30 - plastiki,
godz. 14.30 – 15.00 - kartony,

- uroczyste ogłoszenie wyników,
wręczenie nagród i dyplomów : 22.04.2012 r – godz. 15.00.

4. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć modelarze
indywidualni, kluby i modelarnie; liczba i wiek uczestników nie są
ograniczone.

5. Przewiduje się podział na grupy wiekowe:
M - młodzik do 12 lat (urodzeni w roku 2000 i później),
J - junior 13 - 17 lat (urodzeni w latach 1995 - 1999),
S - senior, powyżej 18 lat (urodzenie do 1994 r.).

6. Do konkursu przyjmowane będą tylko modele kartonowe i plastikowe wykonane
własnoręcznie przez modelarzy. W przypadku wątpliwości co do autorstwa zgłoszonego modelu, organizatorzy przewidują przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z zawodnikiem, a w przypadku jego nieobecności zastrzegają sobie prawo dyskwalifikacji modelu.

7. W konkursie nie mogą brać udziału modele, które zdobyły miejsca I - III
w poprzednich edycjach konkursów modelarskich "śrubki".

8. Każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę modeli. W klasyfikacji
będzie uwzględniony najlepszy model jednego uczestnika w danej klasie.

9. Ocena zgłoszonych do konkursu w poszczególnych grupach rodzajowych modeli,
nastąpi tylko w przypadku zgłoszenia minimum pięciu modeli. W przypadku braku wymaganej ilości modeli, sędziowie mają prawo łączenia grup wiekowych (lecz tylko młodszej do starszej) lub klas modeli.

10.Zgłoszenie do konkursu modele oceniają komisje konkursowe powołane
przez organizatorów . Komisje przy ocenie biorą pod uwagę estetykę i dokładność wykonania modeli uwzględniając wiek uczestników. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu. Dokumentacja prezentowanych modeli nie jest wymagana.

11. Od każdego uczestnika pobierana będzie opłata startowa w wysokości:
- młodzik - 2.00 zł,
- junior - 5,00 zł,
- senior - 10,00 zł.

12. Dla najlepszych modelarzy w grupie młodzików zostaną przyznane nagrody
rzeczowe i dyplomy, w grupach juniorów i seniorów dyplomy i medale. Komisja sędziowska zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień w poszczególnych klasach i grupach wiekowych.

13. Organizatorzy przewidują nagrody specjalne.

14. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny, istnieje możliwość odpłatnego
zakwaterowania, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby organizatorom, minimum 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.

15 Wyróżnieni uczestnicy konkursu, nieobecni w czasie oficjalnego ogłoszenia
wyników, zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i dyplomów z Klubu „śrubka”, w okresie 1 miesiąca po zakończeniu imprezy (22.05 2012 r.). Organizatorzy nie przewidują wysyłki nagród i dyplomów.

16. W trakcie konkursu będzie zorganizowana giełda modelarska Ze względu na fakt, że liczba stoisk giełdy jest ograniczona organizatorzy proszą o wcześniejsze zgłaszanie organizatorom uczestnictwa w giełdzie w celu zabezpieczenia lokalizacji stoisk.

17. Interpretacje zapisów regulaminu należy wyłącznie do organizatorów i jest ostateczna.


Program godzinowy konkursu modeli „śrubka 2012”
( 20 - 21 - 22.04.2012 r. )

- piątek 20.04.2012 r. w godz.16.00 - 20.00 - przyjmowanie modeli,
- sobota 21.04.2012 r. w godz. 8.00 - 12.00 - przyjmowanie modeli modelarzy z poza powiatu żywieckiego,
- giełda modelarska,
w godz. 12.00 -14.00 - wystawa modeli, giełda modelarska,
14.00 - odprawa sędziów i ocena modeli,
- niedziela 22.04.2012 r. w godz. 10.00 - 14.00 - wystawa modeli, giełda modelarska,
14.00 - 14.30 - wydawanie modeli plastikowych,
14.30 - 15.00 - wydawanie modeli kartonowych,
15.00 - ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i zakończenie konkursu.
Podział na klasy:
a. modele plastikowe

P S1 - samoloty tłokowe, skala 1 : 72 i mniejsze - młodzik/junior/senior
P S2 - samoloty tłokowe, skala 1 : 48 i większe - młodzik/junior/senior
P S3 - samoloty odrzutowe, skala 1 :72 i mniejsze - młodzik/junior/senior
P S4 - samoloty odrzutowe, skala 1 : 48 i większe - młodzik/junior/senior
P S5 - szybowce – bez podziału na skalę - młodzik/junior/senior
P H1 - helikoptery, skala 1:72 i mniejsze - młodzik/junior/senior
P H2 - helikoptery, skala 1:48 i większe - młodzik/junior/senior
P OM - okręty i statki motorowe - bez podziału na skale - młodzik/junior/senior
P Ż - żaglowce - bez podziału na skale - młodzik/junior/senior
P Pw1 - pojazdy wojskowe kołowe, skala 1:72 - 1:48 - młodzik/junior/senior
P Pw2 - pojazdy wojskowe kołowe, skala 1:35, - 1:16 - młodzik/junior/senior
P Pw3 – pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:72 – 1:48 - młodzik/junior/senior
P Pw4 – pojazdy wojskowe gąsienicowe 1:35 – 1:16 - młodzik/junior/senior
P So1 - samochody osobowe – 1:43 i mniejsze - młodzik/junior/senior
P So2 - samochody osobowe - 1:32 i większe - młodzik/junior/senior
P Sc - samochody ciężarowe cywilne - bez podziału na skale - młodzik/junior/senior
P M - motocykle - bez podziału na skale - młodzik/junior/senior
P D1 - dioramy lądowe - bez podziału na skale - młodzik/junior/senior
P D2 - dioramy lotnicze - bez podziału na skale - młodzik/junior/senior
P F1 - figury, skala 1:9 - 1:16 - młodzik/junior/senior
P F2 - figury, skala 1:35 - 1:72 - młodzik/junior/senior
P PK - pojazdy i figury „kosmiczne” – bez podziału na skale - młodzik/junior/senior
P PSZ – pojazdy szynowe - kolejnictwo - młodzik/junior/senior
P AR - artyleria – bez podziału na skalę - młodzik/junior/senior

b. modele kartonowe
K S1 - samoloty tłokowe jednosilnikowe - młodzik/junior/senior
K S2 - samoloty tłokowe wielosilnikowe - młodzik/junior/senior
K S3 - samoloty odrzutowe - młodzik/junior/senior
K H - helikoptery - młodzik/junior/senior
K OM - okręty i statki motorowe - młodzik/junior/senior
K Ż - żaglowce - młodzik/junior/senior
K Pk - pojazdy wojskowe kołowe - młodzik/junior/senior
K Pg - pojazdy wojskowe gąsienicowe - młodzik/junior/senior
K Pc - pojazdy cywilne - młodzik/junior/senior
K F - figury - młodzik/junior/senior
K B - budowle - młodzik/junior/senior
KK - pojazdy i figury „kosmiczne” - młodzik/junior/senior
KPSZ – pojazdy szynowe - kolejnictwo - młodzik/junior/senior

Wszystkich chętnych zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Do zobaczenia w Żywcu.
Pozdrawiam Wojtek
6  vWarsztat / Wojciech Borecki / Odp: [G] Creepersum - Necrow, Devourer - 32mm : Grudzień 03, 2011, 11:13:51
Dzięki za komentarze, co do przejścia kolorów to przy następnej figurce w tej skali, postaram się lepiej to zrobić.
Pozdrawiam
7  vWarsztat / Przemek Szymczyk / Odp: Zorabeth "Morning Mist" - 54mm : Październik 01, 2011, 09:56:21
Kurcze za bardzo nie ma się co tutaj rozpisywać, po prostu za........... malowanie.
8  vWarsztat / Wiesław Średnicki / Odp: egipt na wczasy : Wrzesień 21, 2011, 03:49:58
Pewnie o to chodzi, wracają ze wczasów i się zaczyna
9  Figurki / Rzeźbienie, wykonywanie od postaw, konwersje / Odp: Trol do warhammera - skala 28mm : Wrzesień 10, 2011, 09:52:40
Nareszcie kolega pokazał je wszystkim a długa kazała na to czekać
Ale warto było czekać Szok
10  Figurki / Inspekcja pudełka czyli mówiąc po polsku: Inbox'y / Odp: Evolution Miniatures - Soviet officer of Special Troops GRU - 35001 - 1/35 : Wrzesień 09, 2011, 03:14:49
Figurka miodzio, aż mi ślinka cieknie
11  vWarsztat / Katarzyna Manikowska / Odp: Warszawski wrzesień : Wrzesień 01, 2011, 10:10:10
Mi się podoba a kolory oddają nastrój tamtych dni.
12  Figurki / Ogólnie o figurkach / Odp: Co to za firma : Sierpień 06, 2011, 10:18:51
Czy to jest właściwy temat do reklamowania się ?.
13  Figurki / Inspekcja pudełka czyli mówiąc po polsku: Inbox'y / Dragon - U.S. 101st Air Assault - nr. 3011 - 1/35 : Lipiec 28, 2011, 09:46:40
Pudełko;


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us
Ramki;


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us

Pozdrawiam
14  Figurki / Inspekcja pudełka czyli mówiąc po polsku: Inbox'y / Dragon - U.S. Army Special Forces - nr. 3024 - 1/35 : Lipiec 28, 2011, 09:36:47
Pudełko;


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us
Ramki;


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us

Pozdrawiam
15  Figurki / Inspekcja pudełka czyli mówiąc po polsku: Inbox'y / Dragon - Feldwebel 352nd Volksgrenadier Division - nr. 1629 - 1/16 : Lipiec 28, 2011, 09:26:58
Pudełko;


Uploaded with ImageShack.us
Ramki i cała reszta;


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us

Pozdrawiam

Strony: [1] 2 3 ... 10
Działa na MySQL Działa na PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines Prawidłowy XHTML 1.0! Prawidłowy CSS!